„Piknik z Przedsiębiorczością”

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy wzięło udział w Pikniku z Przedsiębiorczością, który został zorganizowany przez Powiat Dębicki i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Wydarzenie stanowiło jeden z elementów projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków pochodzących z budżetu Powiatu Dębickiego. Jego uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych: Technikum w Zespole Szkół w Brzostku, Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie, Technikum w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy, Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Dębicy.

Wydarzenie przyciągnęło do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy ponad tysiąc osób i blisko 30 wystawców.

kinga2 kingaeee qqq zzz