Informacja

 

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

W październiku 2017 r. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej AD ASTRAM w Dębicy wydawało paczki żywnościowe dla mieszkańców Miasta Dębica. Pomocą tą zostało objętych około 230 rodzin, tj. 600 osób. Potrzebujący otrzymali następujące produkty żywnościowe: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron, ryż, herbatniki, mleko, szynkę drobiową, cukier, olej rzepakowy. Wydano 5022kg żywności.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej AD ASTRAM w 2017 roku realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Zorganizowanie pomocy żywnościowej poprzez dostarczenie żywności dla dzieci i rodzin najuboższych”, dzięki pozyskanej dotacji od Gminy Miasta Dębica.

20171019_095915

20171019_104740

20171019_17023920171019_170332 (2)