Zakończenie projektu „Aktywnie- Tolerancyjnie- Innowacyjnie”

W miesiącu wrześniu b.r. dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” wzięły udział w warsztatach gier planszowych.

Gry planszowe rozwijają umiejętności, które są niezbędne w życiu społecznym. Tworzą bezpieczną przestrzeń do samoregulacji, do podejmowania prób kontroli emocji (np. złości lub rozpaczy w przypadku przegranej), cierpliwości, trzymania się podjętych ustaleń, przestrzegania reguł. Wszystkie te elementy, to umiejętności poprawiające jakość i komfort funkcjonowania w grupie i w życiu codziennym.

Warsztaty gier planszowych były ostatnią zaplanowaną atrakcją realizowaną w ramach projektu „Aktywnie- Tolerancyjnie- Innowacyjnie” – wsparcie działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2023 r.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy  w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, ze środków Wojewody Podkarpackiego.

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie