Zajęcia w „Endorfinie” dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego

 

W ramach programu „Mała inwestycja w siebie” dofinansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy 40 dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego bierze udział w zajęciach nauki gry w skłosza oraz aerobiku.

Zajęcia sportowe mają na celu zachęcić dzieci do aktywnego stylu życia, bez względu na ich umiejętności i predyspozycje fizyczne. Poprzez udział w zajęciach mają możliwość nauki nowej dla nich dyscypliny sportowej jakim jest skłosz oraz poznania różnych form fitness, takich jak: piłki, step, taniec. Towarzysząca lekcjom fitness różnorodna muzyka, pobudza dzieci do aktywności, wyzwala emocje, uwrażliwia. Podczas zajęć fitness dzieci tańczą, uczą się układów choreograficznych, poznają nie tylko zasady ćwiczeń, ale technikę najmodniejszych tańców młodzieżowych.

Poprzez udział w warsztatach staramy się pobudzić aktywność ruchową oraz wpoić dzieciom zamiłowanie do ćwiczeń i ruchu, które są tak ważne dla zdrowia w dzisiejszej erze komputerów i siedzącego trybu życia.

Zajęcia realizowane będą do końca grudnia b.r.

  • Powiększ zdjęcie dzieci grają w skłoszadzieci grają w skłosza
  • Powiększ zdjęcie chłopcy ćwiczą na orbitrekachchłopcy ćwiczą na orbitrekach
  • Powiększ zdjęcie dziewczynki na zajęciach z fitballdziewczynki na zajęciach z fitball
  • Powiększ zdjęcie dziewczynki na zajęciach z fitball	dziewczynki na zajęciach z fitball
  • Powiększ zdjęcie dziewczynki na zajęciach stepdziewczynki na zajęciach step