clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że będzie wydawało paczki żywnościowe dla Mieszkańców Miasta Dębicy w Magazynie Żywności przy ul. Ratuszowej w miesiącach:

9 i 10 Marzec 2018 r. – na dwie paczki
11 i 12 Maj 2018 r. – na jedną paczkę

Godziny wydawania:

9 marzec 2018 r., (piątek) od godz. 8.00 – 18.00
10 marzec 2018 r., (sobota) od godz. 8.00 – 13.00

W przypadku nieprzewidzianej zmiany terminu Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy umieści stosowną informację na stronie internetowej www.ad-astram.pl. Godziny wydawania żywności w terminie majowym, będą podane w późniejszym czasie. Pomoc żywnościowa będzie wydawana osobom posiadającym ważne skierowania tj. dotyczące Podprogramu 2017. Zarząd Stowarzyszenia Ad Astram