„Mały człowiek – duże szanse”

Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

od 1.08.2016 do 31.12.2016 r. będzie realizować projekt

Mały człowiek – duże szanse”

Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie”.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci z rodzin zamieszkujących m.in. gminę Żyraków (okoliczne wsie) w powiecie dębickim.

W ramach projektu zapraszamy do udziału m.in. w warsztatach:

– arteterapii

– z pedagogiem, trenerem kontaktów interpersonalnych

– warsztatach ceramiki

– hipoterapii i nauki jazdy konno