„Mały człowiek – duże szanse”

nnnn

Po raz kolejny, dzieci biorące udział w projekcie „Mały człowiek – duże szanse” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Wojewody Podkarpackiego     w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” w partnerstwie  ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy, miały możliwość, w sobotę 5 października wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagogów i arteterapeutów.

Proponowane zajęcie miały na celu autoekspresję młodych uczestników, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów, a także mają ogromny wpływ na zachowania dzieci, pomagają redukować stres, podnieść samoocenę i rozwijać umiejętności interpersonalne. Główną korzyścią dla korzystających z arteterapii jest uwolnienie nagromadzonych emocji, zmniejszenie poziomu napięcia, akceptacja siebie, możliwość lepszego poznania motywów własnych zachowań. Arteterapia pozwala na pozawerbalne komunikowanie się, zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, bycia rozumianym i docenianym.

Już dziś zapraszamy na kolejne zajęcia.

20161105_092630 20161105_092635 20161105_092648 20161105_092652 20161105_105821 20161105_105830 20161105_105836 20161105_105855