„Mała inwestycja w siebie!

astramLogo serwisu MOPS Dębica

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy

od 1.08.2016 do 31.12.2016 r. będzie realizować projekt

„Mała inwestycja w siebie!” 

„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie”.

 Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym z rodzin niepełnych  i wielodzietnych

 W ramach projektu zapraszamy do udziału m.in. w warsztatach:

  • biblioterapii
  • z psychologiem, doradcą zawodowym i pedagogiem
  • warsztatach piękna
  • nauki gry w skłosza
  • aerobiku
  • hipoterapii