INFORMACJA

pobrane222 

Fundacja Pro Alia

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” od 13.05.2019r. do 15.12.2019r. realizuje projekt

„Nie jesteś sam” 

Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na Lata 2016-2023” Cel operacyjny 1 – Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie

Działanie nr 6 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawną oraz rodziców lub opiekunów – projekt przewidziany dla 32 uczestników

W ramach projektu zapraszamy do udziału w zajęciach:

 Indywidualne spotkania z psychologiem dla rodziców

Integracja sensoryczna

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn

Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona

Muzykoterapii

Dogoterapia

Neurointegracja odruchów

Terapia układu proprioreceptywnego

Terapia behawioralna

Gimnastyka korekcyjna

Refleksologia

Terapia pedagogiczna

Terapia ręki

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Logopedia

 Rekrutacja do programu: 13.05.2019r. – 31.05.2019r.

Kontakt: Magdalena Totoń tel. 502 715 200 e-mail: biuro@proalia.pl

Deklaracja uczestnika projektu do pobrania na stronie internetowej proalia.pl lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym