Informacja

logo na stronę internetową

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PODPROGRAM 2017 (sierpień 2017 – czerwiec 2018)

 Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 Do końca maja 2018 roku w Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy, osoby które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2018 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy, miód wielokwiatowy, kabanosy wieprzowe.

 Oprócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy realizować będzie cykliczne działania na rzecz włączenia społecznego, tj.: rozpowszechniało ulotki dotyczące zdrowego żywienia, przeprowadzało inicjatywy na rzecz zdrowego żywienia dzieci, młodzieży lub osób dorosłych poprzez spotkania. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

 Organizacja może przyjąć oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

 Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016, w ramach którego Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy objęło wsparciem żywnościowym 586 rodzin tj. 1 441osób.