„Aktywne wakacje w Zgranej Pace”

W ramach projektu „Aktywne wakacje w Zgranej Pace” – wsparcie działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2022 r., w ramach pozyskanych środków Wojewody Podkarpackiego, a realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy 45 dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego Zgrana Paka wzięło udział w wyjeździe do Parku Trampolin w Rzeszowie.

Warsztaty gimnastyczno- sportowe zrealizowane były w Parku Trampolin „Jump Word”. Podczas warsztatów dzieci brały udział w zajęciach na arenie głównej, basenach z gąbkami oraz zjazdach na tyrolce.