III Piknik rodzinny w ramach realizacji Projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

W dniu 29 czerwca 2022 r. na terenie Paku im. Skarbek- Borowskiego w Dębicy odbył się III Piknik rodzinny zorganizowany w ramach realizacji projektu pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

Projekt realizowany był przez Gminę Miasto Dębica – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Głównym zadaniem powyższego projektu było utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, oraz zapewnienie rodzinom mającym problemy opiekuńczo – wychowawcze usług wsparcia rodziny.

W pikniku uczestniczyły rodziny beneficjentów projektu. Dzieci i rodzice mieli możliwość wspólnego spędzenia wolnego czasu  oraz uczestnictwa w wielu zabawach i grach sportowych. Nie zabrakło dmuchanych zjeżdżalni, malowania twarzy, robienia tatuaży, zajęć plastycznych, grilla oraz dyskoteki zakończonej piana party.

Frekwencja dopisała i na terenie parku zjawili się prawie wszyscy uczestnicy projektu, wychowawcy placówek wsparcia dziennego oraz specjaliści biorący udział w realizacji projektu.

Obecni na pikniku pan Mariusz Szewczyk Burmistrz Miasta Dębica oraz pani Marzena Socha Dyrektor MOPS w Dębicy przywitali zebranych i przypomnieli założenia projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki” oraz źródła jego finansowania.

W pikniku wzięły udział również dzieci ukraińskie przebywające w Dębicy. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG na rzecz dzieci ukraińskich zasponsorowało dmuchańca.

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie