222   pobrane

Fundacja Pro Alia
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram”
od 01.05.2018r. do 15.12.2018r. realizuje projekt

„„Drzwi zawsze otwarte na nowe wyzwania””

Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020
Cel strategiczny Nr 2 – Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej 
Cel operacyjny 2 – Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji

Działanie Nr 5 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie rozwoju lecznictwa chorób układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawną oraz rodziców lub opiekunów – projekt przewidziany dla 30 uczestników
W ramach projektu zapraszamy do udziału w zajęciach:
 EEG Biofeedback
 Terapii behawioralnej
 Techniką Bowena
 Hydroterapii
 Logopedii
 Muzykoterapii
 Terapii pedagogicznej
 Integracji Sensorycznej
 Integracji odruchów ustno – twarzowych
 Metodą NDT-Bobath

Rekrutacja do programu: 01.05.2018r. – 31.05.2018r.
Kontakt: Magdalena Totoń tel. 502 715 200 e-mail: biuro@proalia.pl
Deklaracja uczestnika projektu do pobrania na stronie internetowej proalia.pl lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym