222 pobrane

FUNDACJA PRO ALIA

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram”
od 14.05.2018r. do 15.12.2018r. realizuje projekt
„„STOP Wykluczeniu””
Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na Lata 2016-2023”

Cel operacyjny 1 – Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie
Działanie nr 6 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawną oraz rodziców lub opiekunów – projekt przewidziany dla 30 uczestników
W ramach projektu zapraszamy do udziału w zajęciach:
 Indywidualne spotkania z psychologiem dla rodziców
 Integracja sensoryczna
 Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn
 Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona
 Muzykoterapii
 Dogoterapia
 Neurointegracja odruchów
 Terapia układu proprioreceptywnego
 Terapia behawioralna
 Gimnastyka korekcyjna
 Refleksologia
 Terapia pedagogiczna
 Terapia ręki
 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 Logopedia

Rekrutacja do programu: 14.05.2018r. – 03.06.2018r.
Kontakt: Magdalena Totoń tel. 502 715 200 e-mail: biuro@proalia.pl
Deklaracja uczestnika projektu do pobrania na stronie internetowej proalia.pl lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym